Weldin logotype
Vi satsar på hållbarhet. Bild på vildväxande blommor på mossa.

Hållbarhet

Vi fokuserar på utveckling av en säker och effektiv infrastruktur för distribution av material och olika medier och erbjuder en unik expertis inom avancerade rörinstallationer för bland annat läkemedels-, livsmedels- och processindustrin. 

En hållbar värdekedja

Vi hjälper våra kunder med omställningen till en mer energi- och resurseffektiv produktion. Vi bistår med helhetslösningen, från projektering till konstruktion, när kunderna bygger nytt eller bygger om sina anläggningar som ska motsvara framtidens krav på hållbar produktion.

Vi tar vårt ansvar

Vår hållbarhetsstrategi utgår från tre olika perspektiv; människa, miljö och ekonomi. Inom ramarna för varje perspektiv har vi två fokusområden där vi arbetar mot tydliga mål som följs upp av nyckeltal.

Hållbarhet för oss innebär att vi aktivt tar ansvar för våra verksamheters påverkan på samhället. Ett hållbart företagande är grundläggande i vår långsiktiga utveckling av verksamheter och affärer. Vår ambition är att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar värld för kommande generationer.

"Det är lätt att fastna i ett globalt sammanhang men vi ser stora möjligheter att göra skillnad lokalt."

Vår hållbarhetsberättelse

Vår första hållbarhetsberättelse är det ett första steg på en lång resa som aldrig tar slut. En resa med många utmaningar – men framförallt nya möjligheter.

 

 

Proton Group hållbarhetsberättelse

Hållbarhet ur ett affärsperspektiv 

Vi hjälper våra kunder med omställningen till en mer energi- och resurseffektiv produktion. Vi bistår med helhetslösningen, från projektering till konstruktion, när kunderna bygger nytt eller bygger om sina anläggningar som ska motsvara framtidens krav på hållbar produktion.