Weldin logotype
I verkstaden på Weldin som utför rörinstallationer och svetsarbeten

Verkstad

Våra lokaler i Angered är på 1000 m2 och innehåller förutom en stor verkstad även bra lyftmöjligheter med kran och travers. Med hög prefabriceringsgrad ges bättre arbetsmiljö, mindre avfall och transporter och minskade byggkostnader.

Tillverkning och service

  • Maskinbearbetning med svarv och fräs
  • Legotillverkning
  • Hydraulik
  • Flertalet kontroller före leverans

 

Erfarenhet och kompetens

  • 30 års erfarenhet
  • Certifierade av Swedac för provtryckning med gas och certifierade enligt EN 3834-2 och 1090-1 samt har behörighet för gasinstallationer enligt EGN.
  • Utbildad svetsansvarig – IWS (International Welding Specialist)

Referenser och kundprojekt

Under referenser hittar du några av våra kunder och under aktuellt kan du läsa om några av våra senaste projekt.